Przedszkole  Sióstr Misjonarek Św. Rodziny  im. bł. Bolesławy Lament  w Białymstoku

 

Głównym celem naszego Przedszkola jest wychowanie i nauczanie dzieci oparte na zasadach wiary chrześcijańskiej. 

 

 

Podstawą kształtowania charakteru naszych wychowanków ma być miłość Boga i bliźniego”

- bł. Bolesława Lament

/patronka naszego przedszkola/

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Aktualnie mamy wolne miejsca w każdej grupie wiekowej

Zapraszamy dzieci 2,5 , 3, 4, 5 i 6 letnie.

 

 

 

Oferta skierowana jest dla  dzieci od  2,5 do 6 roku życia . 

Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do Przedszkola lub Szkoły Sióstr Misjonarek Św. Rodziny oraz dzieci pracowników obu placówek.Wpisowe wynosi 400 zł, jest jednorazowe i bezzwrotne. Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach.

 

 

 

 

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

500 zł:

- 400 zł (opłata stała)

- 100 zł wyżywienie ( 5zł dzienna stawka żywieniowa)

 

 

 

 

Przedszkole oferuje:

·       opiekę nad dziećmi od godz. 6.45 - 17.30 (poniedziałek-piątek)

·       katechezę (dwa razy w tygodniu);

·       umuzykalnienie- gordonki,

·       rytmika,

·       zajęcia taneczne,

·       gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korekcyjnej,

·       zajęcia z języka angielskiego (dwa razy w tygodniu),

·       audycje muzyczne i spektakle teatralne na terenie przedszkola;

·       dla najmłodszych leżakowanie;

·       zajęcia z logopedą (za dodatkową opłatą);

·       tenis ziemny (za dodatkową opłatą);

·       ZUMBA (za dodatkową opłatą)

·       wyjazdy na basen (brodzik) dzieci od 5 lat (za dodatkową opłatą).

 

 

Informacje praktyczne

 

1.     Przedszkole jest czynne od 6.45-17.30. odbieranie po tej godzinie skutkuje dodatkową opłatą – 20 zł za rozpoczętą godzinę opieki nad dzieckiem.

2.     Opłaty: 500 zł. za miesiąc; 400zł-opłata stała, 100zł żywienie. Odlicza się dniówki żywieniowe 5zł, jeżeli nieobecność dziecka wynosi 5 dni i jest ciągła. O nieobecności dziecka w przedszkolu informujemy nauczycielkę w grupie dzwoniąc na nr 600-699-928. Dłuższe nieobecności dziecka zgłaszamy również DYREKCJI PRZEDSZKOLA.

3.     W opłacie za przedszkole mieszczą się: zajęcia dodatkowe, audycje muzyczne i teatrzyki odbywające się na terenie przedszkola  

4.     Na konto lub w kancelarii opłacamy tylko miesięczną należność za przedszkole. Wszystkie inne opłaty spływają do nauczycielek grup.

5.     Wpłacamy na konto lub w kancelarii przedszkola do 15 każdego miesiąca. Za wrzesień - z góry. Odliczenia żywieniowe za nieobecność dziecka są w następnym miesiącu.

6.     Miesiące wakacyjne: lipiec – przedszkole pełni dyżur, sierpień przedszkole jest nieczynne. Opłata stała 400zł obowiązuje również w lipcu i sierpniu

7.     Zniżka opłaty za przedszkole – przysługuje: samotnej matce, rodzinom o bardzo niskich dochodach, rodzeństwu naszych podopiecznych.

8.     Diety w przedszkolu: ogólna, bezmleczna i bezglutenowa (za dodatkową opłatą)

9.     Odbiór dziecka z przedszkola – wszystkie pełnoletnie osoby upoważnione do odbioru powinny być zgłoszone do nauczycielek w formie pisemnej.

10.   Nauczycielki biorą odpowiedzialność za dziecko od chwili przyprowadzenia go do sali do momentu osobistego odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną na piśmie.

11. O ewentualnej rezygnacji z przedszkola należy powiadomić dyrektora placówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

12.  Przyprowadzamy do przedszkola zdrowe dziecko.

13.   Maluszki uczestniczą w większości zajęć dodatkowych : katecheza, j. angielski, rytmika, umuzykalnienie, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekcyjnej

 

 

 

Rodziców Przedszkolaków prosimy o przyprowadzenie Dzieci do Przedszkola do godz. 8.15.

 

Po przyprowadzeniu Dziecka do sali zachęcamy Rodziców do w miarę szybkiego pozostawienia Dziecka pod opieką Wychowawcy. W razie potrzeby, w trakcie pobytu Dziecka w Przedszkolu możliwy jest kontakt telefoniczny Rodzica z Wychowawcą lub Siostrą Dyrektor.

 

W okresie adaptacyjnym Dziecka w Przedszkolu Rodzice powinni odebrać Dziecko wcześniej (godzinę odbioru należy uzgodnić z Wychowawcą). W każdy piątek Dzieci mogą zabierać ze sobą do Przedszkola ulubioną książeczkę.

 

Dziecko z Przedszkola mogą odbierać jedynie Rodzice (opiekunowie prawni) lub inne osoby pełnoletnie upoważnione na piśmie i za okazaniem dowodu osobistego.

 

Wszystkim Przedszkolakom życzymy Bożego Błogosławieństwa na każdy dzień pobytu w Przedszkolu.

  

Dyrekcja oraz Wychowawczynie