UWAGA ! ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA NA:

     

  http://przedszkole-misjonarki.edupage.org/ 

 

 

 

Przedszkole  Sióstr Misjonarek Św. Rodziny  im. bł. Bolesławy Lament  w Białymstoku

 

Głównym celem naszego Przedszkola jest wychowanie i nauczanie dzieci oparte na zasadach wiary chrześcijańskiej. 

 

 

Podstawą kształtowania charakteru naszych wychowanków ma być miłość Boga i bliźniego”

- bł. Bolesława Lament

/patronka naszego przedszkola/

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Aktualnie mamy JESZCZE wolne miejsca 

Zapraszamy dzieci 2,5 , 3, 4, 5 - letnie.

 

 

 

Oferta skierowana jest dla  dzieci od  2,5 do 6 roku życia . 

Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do Przedszkola lub Szkoły Sióstr Misjonarek Św. Rodziny oraz dzieci pracowników obu placówek.Wpisowe wynosi 400 zł, jest jednorazowe i bezzwrotne. Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach.

 

 

 

 

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

500 zł:

- 400 zł (opłata stała)

- 100 zł żywienie (5 zł dzienna stawka żywieniowa)

 

 

RODZEŃSTWO UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA (W TYM SAMYM CZASIE):

 

 

PIERWSZE DZIECKO: 500zł   (100% OPŁATY)

DRUGIE DZIECKO:  250zł      (50% OPŁATY)

TRZECIE DZIECKO: 125zł     (25% OPŁATY)

 

 

Przedszkole oferuje:

·       opiekę nad dziećmi od godz. 6.45 - 17.30 (poniedziałek-piątek)

·       katechezę (dwa razy w tygodniu);

·       umuzykalnienie,

·       zajęcia  rytmiczno-taneczne,

·       gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korekcyjnej,

·       zajęcia z języka angielskiego (dwa razy w tygodniu),

·       audycje muzyczne i spektakle teatralne na terenie przedszkola;

·       dla najmłodszych leżakowanie;

·       zajęcia z logopedą (za dodatkową opłatą);

·       tenis ziemny (za dodatkową opłatą);

·       ZUMBA (za dodatkową opłatą)

·       wyjazdy na basen (brodzik) dzieci  5/6 latki (za dodatkową opłatą).

 

 

 

 

Rodziców Przedszkolaków prosimy o przyprowadzenie Dzieci do Przedszkola do godz. 8.15.

 

Po przyprowadzeniu Dziecka do sali zachęcamy Rodziców do w miarę szybkiego pozostawienia Dziecka pod opieką Wychowawcy. W razie potrzeby, w trakcie pobytu Dziecka w Przedszkolu możliwy jest kontakt telefoniczny Rodzica z Wychowawcą lub Siostrą Dyrektor.

 

W okresie adaptacyjnym Dziecka w Przedszkolu Rodzice powinni odebrać Dziecko wcześniej (godzinę odbioru należy uzgodnić z Wychowawcą). W każdy piątek Dzieci mogą zabierać ze sobą do Przedszkola ulubioną książeczkę.

 

Dziecko z Przedszkola mogą odbierać jedynie Rodzice (opiekunowie prawni) lub inne osoby pełnoletnie upoważnione na piśmie i za okazaniem dowodu osobistego.

 

Wszystkim Przedszkolakom życzymy Bożego błogosławieństwa na każdy dzień pobytu w naszym Przedszkolu.

  

Dyrekcja oraz Wychowawczynie